0232 230 332
Lun-Vin 08:00 - 17:00
Sunați acum

0232 230 332
Locatia

Iasi, Str. Mitropolit Varlaam

Cod de etică și conduită profesională

Prezentul Cod de Conduită Etică și Profesională reprezintă un ghid în ceea ce privește comportamentul acceptabil din punct de vedere moral la nivel instituțional. Prin interiorizarea valorilor și principiilor etice exprimate în cele ce urmează și respectarea regulilor morale deduse din acestea de către toți cei care intră sub incidența Codului se așteaptă dezvoltarea unei culturi organizaționale integre și creșterea gradului de încredere în actul medical.

Valorile și principiile esențiale cuprinse în Codul de Etică au rol de ghidare a comportamentului, ele nefiind exhaustive dar fiind exprimate îndeajuns de mult pentru a forma o orientare morală pentru orice angajat care trebuie să ia o decizie sau trebuie să îndeplinească o atribuție de serviciu. O cultură organizațională bazată pe valori pune accentul nu pe o respectare mecanică a unor reguli, ci pe discernământ, pe orientarea morală, și pe modele de comportament. Ca atare, managementului unității îi revine sarcina să asigure angajaților și colaboratorilor, un leadership moral.

De asemenea, centrarea pe valori a culturii organizaționale și a prezentului Cod de Conduită Etică și Profesională, presupune inițiativa comportamentului moral și exemplul personal.

Procesul de decizie în cadrul unităților RED HOSPITAL SRL – SPITALUL „SF. SAVA” IAȘI, CENTRUL „RECUMEDIS” IAȘI și CENTRUL REZIDENŢIAL „SF. ANTON” IAȘI și RECUMEDIS SRL - cabinet de medicina muncii și laborator de analize medicale, trebuie să fie fundamentat pe valorile și principiile cuprinse în acest Cod de Conduită Etică și Profesională.

Descarcă Cod de etică și conduită profesională, varianta PDF: