0232 230 332
Lun-Vin 08:00 - 17:00
Sunați acum

0232 230 332
Locatia

Iasi, Str. Mitropolit Varlaam

Pacienti

Drepturile si obligatiile pacientilor

Postat: 2023-12-08 - Autor: Recumedis - Categoria: Pacienti

Drepturile și obligațiile pacienților Drepturile pacientului sunt reglementate de Legea drepturilor pacientului nr. 46/21.01.2003 și Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 386/2004. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 În sensul prezentei legi: a)prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; b)prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;...

Mai multe...